Environmental Awareness, Parts 1-3 (US) (Czech) The purpose of this 3-part series is to help you work in an environmentally responsible manner and in compliance with all applicable environmental laws and regulations. These modules discuss environmental issues and goals, best management practices for dealing with those issues, and elements of an emergency action plan regarding spill and fire response and hazardous chemical storage. https://www.oshapractice.com/environmental-safety-osha-training/environmental-compliance/environmental-awareness-parts-1-3-us-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Environmental Awareness, Parts 1-3 (US) (Czech)

The purpose of this 3-part series is to help you work in an environmentally responsible manner and in compliance with all applicable environmental laws and regulations. These modules discuss environmental issues and goals, best management practices for dealing with those issues, and elements of an emergency action plan regarding spill and fire response and hazardous chemical storage.

Course Included:

Environmental Awareness Part 1 ( 35 mins )

Představte si, co by se stalo, kdyby společnost naložila snebezpečným odpadem či chemickými látkami nesprávným způsobe a způsobila škody na životním prostředí nebo úraz pracovníka? Důsledky pro společnost, váš pracovní poměr nebo dokonce i život samotný by mohly být obrovské. Účelem toho třídílného školicího modulu je pomoci vám pracovat způsobem, který je ve vztahu k životnímu prostředí odpovědný a vsouladu sobecně platnými zákony a předpisy vztahujícími se na ochranu životního prostředí. Část 1 definuje ekologické cíle, účel systému řízení ochrany životního prostředí, problémy související sochranou životního prostředí, jako např. nakládání snebezpečným odpadem, srážková voda, postupy řízení při nakládání sprůmyslovým odpadem. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci, kteří musí při práci dodržovat předpisy pro oblast ochrany životního prostředí.

Learning Objectives

Identify our environmental mission and goals; State the purpose of an environmental management system (EMS); Recognize the amounts of hazardous waste associated with each generator classification; Identify EPA-regulated environmental issues regarding hazardous waste, non-hazardous waste, industrial wastewater and stormwater; List best management practices (BMPs) for dealing with industrial waste

Environmental Awareness Part 2 ( 27 mins )

Toto je druhá část třídílného kurzu vytvořeného za účelem propagace takového způsobu práce, který je ve vztahu k životnímu prostředí odpovědný a souladu s obecně platnými zákony a předpisy vztahujícími se na ochranu životního prostředí. Tato druhá část se zabývá ekologickými záležitostmi regulovanými agenturou EPA, které se týkají emisí do vzduchu, správou stacionárních skladovacích nádrží, použitého oleje a běžného nebezpečného odpadu a osvědčenými postupy, jak tyto záležitosti řešit. Ideálním žákem je každý, kdo musí dodržovat předpisy o životním prostředí v práci.

Learning Objectives

Identify additional EPA-regulated environmental issues for air emissions, stationary storage tanks management, used oil and universal waste; State best management practices (BMPs) for dealing with these issues

Environmental Awareness Part 3 ( 30 mins )

Toto je třetí část třídílného kurzu vytvořeného za účelem propagace takového způsobu práce, který je ve vztahu kživotnímu prostředí odpovědný a vsouladu sobecně platnými zákony a předpisy vztahujícími se na ochranu životního prostředí. Ve třetí části se budeme zabývat ekologickými oblastmi, které náleží do regulace agenturou OSHA, prvky krizového akčního plánu, nejdůležitějšími postupy reakce na únik či požár, požadavky vztahujícími se na skladování nebezpečných chemických látek a záležitostmi, které souvisí smanipulací schemickými látkami. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Identify OSHA-regulated environmental issues; List the elements of an emergency action plan for spill, fire and emergency response; Discuss the major steps in spill and fire response; List storage requirements for flammable and combustible liquids and other chemicals; Identify issues related to handling chemicals

Course Information

$59.95 $54.00

Course Duration: 92 min

Course Language: Czech

Course Audience: US

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$54.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.