Environmental Awareness, Parts 1-3 (US) (Dutch) The purpose of this 3-part series is to help you work in an environmentally responsible manner and in compliance with all applicable environmental laws and regulations. These modules discuss environmental issues and goals, best management practices for dealing with those issues, and elements of an emergency action plan regarding spill and fire response and hazardous chemical storage. https://www.oshapractice.com/environmental-safety-osha-training/environmental-compliance/environmental-awareness-parts-1-3-us-dutch/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Environmental Awareness, Parts 1-3 (US) (Dutch)

The purpose of this 3-part series is to help you work in an environmentally responsible manner and in compliance with all applicable environmental laws and regulations. These modules discuss environmental issues and goals, best management practices for dealing with those issues, and elements of an emergency action plan regarding spill and fire response and hazardous chemical storage.

Course Included:

Environmental Awareness Part 1 ( 35 mins )

Wat zijn de gevolgen als uw bedrijf verkeerd is omgegaan met gevaarlijke afvalstoffen of chemicaliën, waardoor er milieuschade is ontstaan en een werknemer letsel heeft opgelopen? De gevolgen voor het bedrijf, uw baan of zelfs voor uw hele leven zouden enorm kunnen zijn. Het doel van deze 3-delige serie is om u te stimuleren om op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met alle wetten en regelgevingen, die van toepassing zijn, te werken. Deel 1 schetst de milieudoelstellingen, het doel van milieubeheersystemen, milieukwesties zoals gevaarlijk afval en stormwater, en beheerpraktijken bij de behandeling van industrieel afval. Het is bedoeld voor degenen die zich op het werk dienen te houden aan de milieuvoorschriften.

Learning Objectives

Identify our environmental mission and goals; State the purpose of an environmental management system (EMS); Recognize the amounts of hazardous waste associated with each generator classification; Identify EPA-regulated environmental issues regarding hazardous waste, non-hazardous waste, industrial wastewater and stormwater; List best management practices (BMPs) for dealing with industrial waste

Environmental Awareness Part 2 ( 27 mins )

Dit is deel 2 van een driedelige cursus die ontworpen is om het werken op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn te stimuleren. Dit tweede deel stelt de door de EPA (Amerikaans Federaal Milieuagentschap) gereguleerde milieukwesties vast die betrekking hebben op luchtemissies, het beheer van stationaire opslagtanks, gebruikte olie en universeel afval, en de beste beheerpraktijken om met deze kwesties om te gaan. De ideale leerling is iedereen die zich dient te houden aan de milieuvoorschriften op het werk.

Learning Objectives

Identify additional EPA-regulated environmental issues for air emissions, stationary storage tanks management, used oil and universal waste; State best management practices (BMPs) for dealing with these issues

Environmental Awareness Part 3 ( 30 mins )

Dit is deel 3 van een driedelige cursus die ontworpen is om het werken op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn te stimuleren. Dit derde deel omschrijft de OSHA-gereguleerde milieukwesties (t.a.v. veiligheid en gezondheid op het werk), onderdelen van een Emergency Action Plan (noodactieplan), belangrijke stappen bij lekkage en brand, opslagvereisten voor gevaarlijke chemicaliën en kwesties die betrekking hebben op de omgang met chemicaliën. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Learning Objectives

Identify OSHA-regulated environmental issues; List the elements of an emergency action plan for spill, fire and emergency response; Discuss the major steps in spill and fire response; List storage requirements for flammable and combustible liquids and other chemicals; Identify issues related to handling chemicals

Course Information

$59.95 $54.00

Course Duration: 92 min

Course Language: Dutch

Course Audience: US

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$54.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.