Environmental Awareness, Parts 1-3 (US) (Polish) Celem tego trzyczęściowego kursu jest promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Moduły te omawiają kwestie związane z ochroną środowiska i jej cele, najskuteczniejsze metody postępowania i elementy planu działania w sytuacjach awaryjnych dotyczących wycieku, pożaru oraz magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych. https://www.oshapractice.com/environmental-safety-osha-training/environmental-compliance/environmental-awareness-parts-1-3-us-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Environmental Awareness, Parts 1-3 (US) (Polish)

Celem tego trzyczęściowego kursu jest promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Moduły te omawiają kwestie związane z ochroną środowiska i jej cele, najskuteczniejsze metody postępowania i elementy planu działania w sytuacjach awaryjnych dotyczących wycieku, pożaru oraz magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Course Included:

Environmental Awareness Part 1 ( 35 mins )

Wyobraź sobie, że firma, dla której pracujesz, niewłaściwie obchodzi się z niebezpiecznymi odpadami albo chemikaliami, niszcząc środowisko i zdrowie swoich pracowników. Konsekwencje dla firmy, Twojej pracy, a nawet Twojego życia byłyby ogromne. Celem tego trzyczęściowego kursu jest promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Część 1 przedstawia cele środowiskowe, cel systemów zarządzania środowiskowego, kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak odpady niebezpieczne czy woda deszczowa, oraz zasady gospodarowania ściekami przemysłowymi. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które wykonują prace objęte regulacjami środowiskowymi.

Learning Objectives

Identify our environmental mission and goals; State the purpose of an environmental management system (EMS); Recognize the amounts of hazardous waste associated with each generator classification; Identify EPA-regulated environmental issues regarding hazardous waste, non-hazardous waste, industrial wastewater and stormwater; List best management practices (BMPs) for dealing with industrial waste

Environmental Awareness Part 2 ( 27 mins )

Druga z trzech części kursu ma na celu promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W tej części omówiono regulowane przez agencję ochrony środowiska EPA kwestie związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, eksploatacją zbiorników stacjonarnych, gospodarką zużytym olejem i odpadami ogólnymi oraz dobre wzorce działania. Docelowa grupa uczestników szkolenia jest wszystkie osoby, które wykonują prace objęte regulacjami środowiskowymi.

Learning Objectives

Identify additional EPA-regulated environmental issues for air emissions, stationary storage tanks management, used oil and universal waste; State best management practices (BMPs) for dealing with these issues

Environmental Awareness Part 3 ( 30 mins )

Trzecia, ostatnia część kursu ma na celu promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Omówione zostały w niej kwestie środowiskowe regulowane przez agencję OSHA, elementy planu działania w sytuacjach zagrożenia, najważniejsze etapy usuwania wycieków i gaszenia pożarów, wymagania dotyczące magazynowania niebezpiecznych chemikaliów i zasady obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Identify OSHA-regulated environmental issues; List the elements of an emergency action plan for spill, fire and emergency response; Discuss the major steps in spill and fire response; List storage requirements for flammable and combustible liquids and other chemicals; Identify issues related to handling chemicals

Course Information

$59.95 $54.00

Course Duration: 92 min

Course Language: Polish

Course Audience: US

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$54.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.