Spill Prevention, Control and Countermeasure (SPCC) (US) (Polish) Wszyscy widzieliśmy nieraz doniesienia w mediach o katastroficznych skutkach wycieku oleju dla roślin i zwierząt, środowiska oraz życia społeczeństw na skażonych obszarach. Rozporządzenie dotyczące planu zapobiegania, kontrolowania i usuwania wycieków (Spill Prevention, Control and Countermeasure, SPCC) zostało opracowane, by zapobiegać wyciekowi oleju z obiektów przemysłowych i zanieczyszczeniu wód żeglownych Stanów Zjednoczonych. Ten kurs przedstawia ogólne informacje na temat wymogów dla planu SPCC. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zajmujących się pracą z olejem, jego transferem i przechowywaniem, odpowiedzialnych za reakcję na wyciek lub konserwację sprzętu wykorzystującego olej. https://www.oshapractice.com/environmental-safety-osha-training/environmental-compliance/spill-prevention-control-and-countermeasure-spcc-us-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Spill Prevention, Control and Countermeasure (SPCC) (US) (Polish)

Wszyscy widzieliśmy nieraz doniesienia w mediach o katastroficznych skutkach wycieku oleju dla roślin i zwierząt, środowiska oraz życia społeczeństw na skażonych obszarach. Rozporządzenie dotyczące planu zapobiegania, kontrolowania i usuwania wycieków (Spill Prevention, Control and Countermeasure, SPCC) zostało opracowane, by zapobiegać wyciekowi oleju z obiektów przemysłowych i zanieczyszczeniu wód żeglownych Stanów Zjednoczonych. Ten kurs przedstawia ogólne informacje na temat wymogów dla planu SPCC. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zajmujących się pracą z olejem, jego transferem i przechowywaniem, odpowiedzialnych za reakcję na wyciek lub konserwację sprzętu wykorzystującego olej.

Learning Objectives

List the general requirements and goals of an SPCC plan; Identify the potential types and sources of oils and oil products covered by the regulations; State the steps to take in the event of a spill; Give examples of what you can do to prevent spills

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 26 min

Course Language: Polish

Course Audience: US

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.