Stormwater Pollution Prevention (US) (Polish) Prawo narzuca obowiązek regulowania odpływu wody deszczowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia rzek i jezior. Wskazanie źródeł zanieczyszczeń i zabezpieczenie przed nimi odpływu wody deszczowej to jedna z najlepszych i najbardziej ekonomicznych metod ochrony jakości wody. Szkolenie to przedstawia najlepsze sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu wody deszczowej. https://www.oshapractice.com/environmental-safety-osha-training/environmental-compliance/stormwater-pollution-prevention-us-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Stormwater Pollution Prevention (US) (Polish)

Prawo narzuca obowiązek regulowania odpływu wody deszczowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia rzek i jezior. Wskazanie źródeł zanieczyszczeń i zabezpieczenie przed nimi odpływu wody deszczowej to jedna z najlepszych i najbardziej ekonomicznych metod ochrony jakości wody. Szkolenie to przedstawia najlepsze sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu wody deszczowej.

Learning Objectives

Define stormwater; Discuss how the regulation of stormwater has developed; List common sources of stormwater pollution; Discuss the effects of stormwater pollution on the environment; Give examples of best management practices for preventing stormwater pollution; Describe how to respond to a spill; State the fines and penalties for polluting stormwater; Describe the purpose and requirements of a Stormwater Pollution Prevention Plan (SWP3);

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 29 min

Course Language: Polish

Course Audience: US

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.