Fall Protection (Czech) Každoročně dojde v důsledku pádu na pracovišti ke zranění či úmrtí velkého počtu pracovníků. Pády jsou obvykle komplikované a zahrnují velké množství faktorů. V tomto školení se budeme zabývat systémy a procesy vytvořenými za účelem ochrany proti pádu z pracovních plošin, na pracovní plošiny a skrze pracovní plošiny a také za účelem ochrany pracovníků před padajícími objekty. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/construction-safety-osha-training/fall-protection-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Fall Protection (Czech)

Každoročně dojde v důsledku pádu na pracovišti ke zranění či úmrtí velkého počtu pracovníků. Pády jsou obvykle komplikované a zahrnují velké množství faktorů. V tomto školení se budeme zabývat systémy a procesy vytvořenými za účelem ochrany proti pádu z pracovních plošin, na pracovní plošiny a skrze pracovní plošiny a také za účelem ochrany pracovníků před padajícími objekty.

Learning Objectives

Identifikovat běžná rizika pádu; Rozpoznat typy vybavení a metody, které lze použít pro prevenci pádu; Uvést součásti systému na ochranu proti pádu; Uvědomit si důležitost kontroly vybavení na ochranu proti pádu

Course Information

$29.95 $27.00

Course Duration: 49 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$27.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.