Fall Protection (Polish) Każdego roku wielu pracowników ulega obrażeniom lub ginie w wyniku upadków w miejscu pracy. Upadki to zwykle złożone wydarzenia, obejmujące szeroki zakres czynników. Niniejsze szkolenie obejmuje systemy i procedury opracowane w celu zapobiegania upadkom z, na lub pomiędzy poziomami roboczymi, oraz by chronić pracowników przed uderzeniem przez spadające przedmioty. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/construction-safety-osha-training/fall-protection-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Fall Protection (Polish)

Każdego roku wielu pracowników ulega obrażeniom lub ginie w wyniku upadków w miejscu pracy. Upadki to zwykle złożone wydarzenia, obejmujące szeroki zakres czynników. Niniejsze szkolenie obejmuje systemy i procedury opracowane w celu zapobiegania upadkom z, na lub pomiędzy poziomami roboczymi, oraz by chronić pracowników przed uderzeniem przez spadające przedmioty.

Learning Objectives

Zidentyfikować miejsca grożące upadkiem; Rozpoznać rodzaje sprzętu oraz metody wykorzystywane do ochrony przed upadkiem; Wymienić elementy systemu indywidualnej ochrony przed upadkiem; Wskazać powody dla przeprowadzania kontroli sprzętu chroniącego przed upadkiem; Ponowne szkolenie w celu utrzymania odpowiednich kompetencji

Course Information

$29.95 $27.00

Course Duration: 47 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$27.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.