Aerial and Scissor Lifts (Polish) Nie wszystko, co musimy pracować, jest w zasięgu ręki. Czasem potrzebujemy trochę pomocy. Czasami wybierane są drabiny, inne nierówne rusztowania, a jeszcze inne urządzenia mobilne, takie jak podnośniki (podnośniki wysięgnikowe / dźwigowe) oraz podnośniki nożycowe. Praca w tym ostatnim kategoriach będzie koncentrować się na tym kursie. Idealnym uczącym się są pracownicy, którzy pracują na lub wokół podnośników i podnośników nożycowych. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/aerial-and-scissor-lifts-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Aerial and Scissor Lifts (Polish)

Nie wszystko, co musimy pracować, jest w zasięgu ręki. Czasem potrzebujemy trochę pomocy. Czasami wybierane są drabiny, inne nierówne rusztowania, a jeszcze inne urządzenia mobilne, takie jak podnośniki (podnośniki wysięgnikowe / dźwigowe) oraz podnośniki nożycowe. Praca w tym ostatnim kategoriach będzie koncentrować się na tym kursie. Idealnym uczącym się są pracownicy, którzy pracują na lub wokół podnośników i podnośników nożycowych.

Learning Objectives

Identify different types of mobile equipment to use when your work is out of reach; Explain the importance of lift and site inspection before use; Recognize causes of falls from mobile equipment; Describe precautions to help prevent falls, tip-over and catapulting; Identify hazards such as contact with power lines or other moving equipment

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 26 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.