Aerial and Scissor Lifts (Portuguese) Czasami do wykonania pracy wymagane jest użycie dodatkowych urządzeń lub akcesoriów. Należą do nich drabiny, stałe rusztowania lub urządzenia mobilne takie jak podnośniki koszowe (nazywane również podnośnikami przegubowymi) oraz podnośniki nożycowe. Przedmiotem niniejszego szkolenia będzie bezpieczeństwo podczas pracy z wykorzystaniem dwóch ostatnich kategorii urządzeń. Kurs ten jest przeznaczony dla pracowników pracujących z wykorzystaniem podnośników koszowych i nożycowych lub znajdujących się w ich pobliżu. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/aerial-and-scissor-lifts-portuguese/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Aerial and Scissor Lifts (Portuguese)

Czasami do wykonania pracy wymagane jest użycie dodatkowych urządzeń lub akcesoriów. Należą do nich drabiny, stałe rusztowania lub urządzenia mobilne takie jak podnośniki koszowe (nazywane również podnośnikami przegubowymi) oraz podnośniki nożycowe. Przedmiotem niniejszego szkolenia będzie bezpieczeństwo podczas pracy z wykorzystaniem dwóch ostatnich kategorii urządzeń. Kurs ten jest przeznaczony dla pracowników pracujących z wykorzystaniem podnośników koszowych i nożycowych lub znajdujących się w ich pobliżu.

Learning Objectives

Identify different types of mobile equipment to use when your work is out of reach; Explain the importance of lift and site inspection before use; Recognize causes of falls from mobile equipment; Describe precautions to help prevent falls, tip-over and catapulting; Identify hazards such as contact with power lines or other moving equipment

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 26 min

Course Language: Portuguese

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.