Bench Grinder Safety (Polish) Postrzępiony fragment tarczy może zostać wyrzucony w powietrze z prędkością, dzięki której z łatwością może przebić delikatną tkankę szyi, oczu i twarzy. Szlifierki stołowe są narzędziami, które wymagają precyzji i ostrożności. Podczas tego szkolenia omówione zostaną środki, które należy podjąć, aby zachować bezpieczeństwo podczas pracy z tymi często wykorzystywanymi urządzeniami. Kurs przeznaczony jest dla pracowników działu utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, dla osób pracujących w branży budowlanej oraz ich przełożonych. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/bench-grinder-safety-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Bench Grinder Safety (Polish)

Postrzępiony fragment tarczy może zostać wyrzucony w powietrze z prędkością, dzięki której z łatwością może przebić delikatną tkankę szyi, oczu i twarzy. Szlifierki stołowe są narzędziami, które wymagają precyzji i ostrożności. Podczas tego szkolenia omówione zostaną środki, które należy podjąć, aby zachować bezpieczeństwo podczas pracy z tymi często wykorzystywanymi urządzeniami. Kurs przeznaczony jest dla pracowników działu utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, dla osób pracujących w branży budowlanej oraz ich przełożonych.

Learning Objectives

Recognize common causes of injury associated with bench grinders; Identify the main safety features of a bench grinder; Recall general precautions and tips for safe use; Order the steps to replace a grinding wheel

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 25 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.