Compressed Gas Cylinder Safety (Czech) Určitě byste nechtěli být v blízkosti rakety nebo tříštivé bomby ve chvíli, kdy vybuchne. Tím přesně láhev se stlačeným plynem může být, pokud se s ní manipuluje nesprávným způsobem. Během tohoto kurzu se dozvíte o rizicích, která představují nádoby pod vysokým tlakem, jak musí být takové nádoby označeny, skladovány, přepravovány a jak se s nimi musí nakládat, aby se zabránilo únikům, popáleninám a výbuchům. V ideálním případě školení absolvují zaměstnanci, kteří pracují s lahvemi se stlačeným plynem a v jejich blízkosti. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/compressed-gas-cylinder-safety-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Compressed Gas Cylinder Safety (Czech)

Určitě byste nechtěli být v blízkosti rakety nebo tříštivé bomby ve chvíli, kdy vybuchne. Tím přesně láhev se stlačeným plynem může být, pokud se s ní manipuluje nesprávným způsobem. Během tohoto kurzu se dozvíte o rizicích, která představují nádoby pod vysokým tlakem, jak musí být takové nádoby označeny, skladovány, přepravovány a jak se s nimi musí nakládat, aby se zabránilo únikům, popáleninám a výbuchům. V ideálním případě školení absolvují zaměstnanci, kteří pracují s lahvemi se stlačeným plynem a v jejich blízkosti.

Learning Objectives

Identify common and unique hazards while working with compressed gas cylinders; Follow proper identification requirements, including labeling and color coding; Describe storage techniques of compressed gas cylinders, such as segregation, securing and signage; Recall proper handling, transportation and use of compressed gas cylinders

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 23 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.