Confined Spaces Permit-Required (Czech) Do uzavřeného prostoru může být snadné vstoupit. Vrátíte se z něj ovšem bezpečně? Jedná-li se o stísněný prostor, který k práci vyžaduje povolení, pak víte, že se v daném prostoru vyskytuje riziko související s hořlavým, dusivým, žíravým nebo toxickým ovzduším. Toto školení vám pomůže chápat rizika související se stísněnými prostory a postupy, které zavedl váš zaměstnavatel, aby chránil vás i osoby ve vašem okolí. Tyto informace neberte na lehkou váhu. Mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí! Mezi ideální účastníky školení patří každý, kdo pracuje ve stísněných prostorách nebo v jejich okolí. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/confined-spaces-permit-required-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Confined Spaces Permit-Required (Czech)

Do uzavřeného prostoru může být snadné vstoupit. Vrátíte se z něj ovšem bezpečně? Jedná-li se o stísněný prostor, který k práci vyžaduje povolení, pak víte, že se v daném prostoru vyskytuje riziko související s hořlavým, dusivým, žíravým nebo toxickým ovzduším. Toto školení vám pomůže chápat rizika související se stísněnými prostory a postupy, které zavedl váš zaměstnavatel, aby chránil vás i osoby ve vašem okolí. Tyto informace neberte na lehkou váhu. Mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí! Mezi ideální účastníky školení patří každý, kdo pracuje ve stísněných prostorách nebo v jejich okolí.

Learning Objectives

List the differences between permit-required confined spaces and non-permit-required confined spaces; Identify the hazards associated with confined spaces; Recall the roles and responsibilities of the confined-space entry team; Identify what is required on an entry permit and other procedural safeguards when conducting a confined-space entry; Know how to respond to emergencies

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 45 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.