Confined Spaces Permit-Required (Polish) Możesz wejść do przestrzeni zamkniętej, ale czy będziesz w stanie bezpiecznie z niej wyjść? Jeśli jest to przestrzeń zamknięta wymagająca zezwolenia na wejście, istnieje ryzyko, że atmosfera jest w niej łatwopalna, dusząca, żrąca lub toksyczna. Dzięki niniejszemu szkoleniu zrozumiesz zagrożenia związane z przestrzeniami zamkniętymi i poznasz procedury, które Twój pracodawca stosuje, by chronić Ciebie i innych w Twoim otoczeniu. Nie bagatelizuj tych informacji. Mogą one przesądzić o życiu lub śmierci! Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracujących w przestrzeniach zamkniętych lub w pobliżu nich. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/confined-spaces-permit-required-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Confined Spaces Permit-Required (Polish)

Możesz wejść do przestrzeni zamkniętej, ale czy będziesz w stanie bezpiecznie z niej wyjść? Jeśli jest to przestrzeń zamknięta wymagająca zezwolenia na wejście, istnieje ryzyko, że atmosfera jest w niej łatwopalna, dusząca, żrąca lub toksyczna. Dzięki niniejszemu szkoleniu zrozumiesz zagrożenia związane z przestrzeniami zamkniętymi i poznasz procedury, które Twój pracodawca stosuje, by chronić Ciebie i innych w Twoim otoczeniu. Nie bagatelizuj tych informacji. Mogą one przesądzić o życiu lub śmierci! Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracujących w przestrzeniach zamkniętych lub w pobliżu nich.

Learning Objectives

List the differences between permit-required confined spaces and non-permit-required confined spaces; Identify the hazards associated with confined spaces; Recall the roles and responsibilities of the confined-space entry team; Identify what is required on an entry permit and other procedural safeguards when conducting a confined-space entry; Know how to respond to emergencies

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 45 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.