Continuously Improve for Safety Excellence (Czech) Nezáleží na tom, jak bezpečná organizace je nebo jak vysoce kvalitní jsou její služby či produkty. Prostor pro zlepšování existuje vždy. Absolvujte toto školení a seznamte se lépe koncepcí neustálého zlepšování. Ideálními studenty jsou manažeři, vedoucí pracovníci a členové výboru pro bezpečnost. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/continuously-improve-for-safety-excellence-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Continuously Improve for Safety Excellence (Czech)

Nezáleží na tom, jak bezpečná organizace je nebo jak vysoce kvalitní jsou její služby či produkty. Prostor pro zlepšování existuje vždy. Absolvujte toto školení a seznamte se lépe koncepcí neustálého zlepšování. Ideálními studenty jsou manažeři, vedoucí pracovníci a členové výboru pro bezpečnost.

Learning Objectives

Know what continuous improvement is; Recognize the direct and indirect benefits of continuous improvement for occupational health and safety; Know what the continuous improvement workflow looks like; Recall the differences and advantages of lagging and leading indicators; Recognize how quality management tools can improve occupational health and safety performance

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 21 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.