Continuously Improve for Safety Excellence (Polish) Im więcej osób dba o bezpieczeństwo firmy, tym lepiej! Ten kurs zawiera informacje na temat tego, jak wykreować w firmie kulturę wczesnego zgłaszania problemów, by poprawić bezpieczeństwo. Przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych pracowników oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/continuously-improve-for-safety-excellence-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Continuously Improve for Safety Excellence (Polish)

Im więcej osób dba o bezpieczeństwo firmy, tym lepiej! Ten kurs zawiera informacje na temat tego, jak wykreować w firmie kulturę wczesnego zgłaszania problemów, by poprawić bezpieczeństwo. Przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych pracowników oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa.

Learning Objectives

Know what continuous improvement is; Recognize the direct and indirect benefits of continuous improvement for occupational health and safety; Know what the continuous improvement workflow looks like; Recall the differences and advantages of lagging and leading indicators; Recognize how quality management tools can improve occupational health and safety performance

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 21 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.