Egress and Emergency Action Plans (Czech) Požáry zraní či zabijí každoročně tisíce lidí. To představuje ztráty vdůsledku požárů. Existují ale také další nebezpečné situace, které mohou ohrožovat životy a zdraví pracovníků. Mezi tyto situace patří extrémní povětrnostní podmínky, situace vyžadující lékařské ošetření, úniky chemických látek a hrozby bombových útoků. Nebezpečné situace na pracovišti nelze zcela eliminovat. Můžeme ovšem snížit počet souvisejících úrazů a úmrtí. Tento kurz se bude zaměřovat na dva důležité aspekty úsilí ojejich eliminaci. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/egress-and-emergency-action-plans-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Egress and Emergency Action Plans (Czech)

Požáry zraní či zabijí každoročně tisíce lidí. To představuje ztráty vdůsledku požárů. Existují ale také další nebezpečné situace, které mohou ohrožovat životy a zdraví pracovníků. Mezi tyto situace patří extrémní povětrnostní podmínky, situace vyžadující lékařské ošetření, úniky chemických látek a hrozby bombových útoků. Nebezpečné situace na pracovišti nelze zcela eliminovat. Můžeme ovšem snížit počet souvisejících úrazů a úmrtí. Tento kurz se bude zaměřovat na dva důležité aspekty úsilí ojejich eliminaci. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Určit různé součásti únikové cesty; Opsat obecná doporučení pro únik či evakuaci; Vysvětlit konkrétní aspekty únikové cesty; Hovořit o základních prvcích krizového akčního plánu

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 29 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.