Egress and Emergency Action Plans (Polish) Co roku, pożary są przyczyną obrażeń lub śmierci tysięcy ludzi. Oprócz pożarów, życiu i zdrowiu pracowników mogą również zagrażać inne niebezpieczeństwa. Należą do nich: trudne warunki atmosferyczne, sytuacje wymagające interwencji medycznej, przypadki uwolnienia substancji chemicznych oraz alarmy bombowe. Nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy, ale można ograniczyć ilość związanych z nimi obrażeń i zgonów. Niniejsze szkolenie dotyczy dwóch ważnych aspektów tego zagadnienia, a mianowicie ewakuacji i planów działania w sytuacjach awaryjnych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/egress-and-emergency-action-plans-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Egress and Emergency Action Plans (Polish)

Co roku, pożary są przyczyną obrażeń lub śmierci tysięcy ludzi. Oprócz pożarów, życiu i zdrowiu pracowników mogą również zagrażać inne niebezpieczeństwa. Należą do nich: trudne warunki atmosferyczne, sytuacje wymagające interwencji medycznej, przypadki uwolnienia substancji chemicznych oraz alarmy bombowe. Nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy, ale można ograniczyć ilość związanych z nimi obrażeń i zgonów. Niniejsze szkolenie dotyczy dwóch ważnych aspektów tego zagadnienia, a mianowicie ewakuacji i planów działania w sytuacjach awaryjnych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Określić różne odcinki drogi ewakuacyjnej; Opisać ogólne zalecenia związane z drogą ewakuacyjną,; Wyjaśnić szczegółowe wymogi związane z drogą ewakuacyjną; Omówić główne elementy planu działania w sytuacjach awaryjnych

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 30 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.