Electrical Arc Flash Awareness (Czech) Při obloukovém výboji může vznikat teplota až 19 000 stupňů Celsia (35 000 stupňů Fahrenheita)! Vaši šanci na zásah obloukovém výbojem zvyšují práce na rozvaděčích a elektrických systémech, nebo v jejich blízkosti. Je nutné, abyste postupovali extrémně opatrně. V tomto kurzu naleznete informace, které vám pomohou s obranou před tímto smrtícím nebezpečím, které není vidět ani slyšet, dokud není příliš pozdě. Ideálními studenty jsou pracovníci bez elektrikářské kvalifikace a jejich vedoucí v různých oborech s důrazem na prostředí obecné průmyslové údržby a výroby. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/electrical-arc-flash-awareness-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Electrical Arc Flash Awareness (Czech)

Při obloukovém výboji může vznikat teplota až 19 000 stupňů Celsia (35 000 stupňů Fahrenheita)! Vaši šanci na zásah obloukovém výbojem zvyšují práce na rozvaděčích a elektrických systémech, nebo v jejich blízkosti. Je nutné, abyste postupovali extrémně opatrně. V tomto kurzu naleznete informace, které vám pomohou s obranou před tímto smrtícím nebezpečím, které není vidět ani slyšet, dokud není příliš pozdě. Ideálními studenty jsou pracovníci bez elektrikářské kvalifikace a jejich vedoucí v různých oborech s důrazem na prostředí obecné průmyslové údržby a výroby.

Learning Objectives

Rozpoznat význam nebezpečí obloukového výboje; definovat „obloukový výboj“ ; Vybavit si běžné příčiny zranění; Identifikovat obecná preventivní opatření a bezpečné pracovní postupy související s nebezpečím obloukového výboje osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), štítky a hranice

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 14 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.