Electrical Arc Flash Awareness (Dutch) Een vlamboog kan een temperatuur tot 19.000 graden Celsius bereiken (35.000 graden Fahrenheit)! Werken in of nabij elektrische panelen en systemen verhoogt de kans op blootstelling aan een vlamboog. Het is nodig dat u extreme voorzorgsmaatregelen neemt. Deze cursus zal u informatie geven om u te helpen beschermen tegen dit dodelijke gevaar dat niet gezien of gehoord kan worden tot het te laat is. Ideale leerlingen zijn ongekwalificeerd elektrisch personeel en hun managers in een scala aan bedrijfstakken met de nadruk op algemeen bedrijfsonderhoud en productie-instellingen. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/electrical-arc-flash-awareness-dutch/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Electrical Arc Flash Awareness (Dutch)

Een vlamboog kan een temperatuur tot 19.000 graden Celsius bereiken (35.000 graden Fahrenheit)! Werken in of nabij elektrische panelen en systemen verhoogt de kans op blootstelling aan een vlamboog. Het is nodig dat u extreme voorzorgsmaatregelen neemt. Deze cursus zal u informatie geven om u te helpen beschermen tegen dit dodelijke gevaar dat niet gezien of gehoord kan worden tot het te laat is. Ideale leerlingen zijn ongekwalificeerd elektrisch personeel en hun managers in een scala aan bedrijfstakken met de nadruk op algemeen bedrijfsonderhoud en productie-instellingen.

Learning Objectives

Het belang van het vlambooggevaar erkennen; “Vlamboog” definiëren; Veelvoorkomende oorzaken van verwonding noemen; Algemene voorzorgsmaatregelen en veilige werkpraktijken gerelateerd aan het vlambooggevaar vaststellen: persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM‘s), labels en grenzen

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 14 min

Course Language: Dutch

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.