Electrical Arc Flash Awareness (Polish) Łuk elektryczny może wygenerować temperaturę nawet 19 000 stopni Celsjusza (35 000 stopni Fahrenheita)! Praca w pobliżu paneli i systemów elektrycznych zwiększa ryzyko kontaktu z łukiem elektrycznym. Wymaga więc wyjątkowych środków ostrożności. To szkolenie obejmuje informacje pozwalające chronić się przed tym śmiertelnym zagrożeniem, widocznym i słyszalnym dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Kurs przeznaczony jest dla niewykwalifikowanego personelu pracującego z elektrycznością oraz przełożonych. Ma zastosowanie w wielu różnych branżach, ale dotyczy przede wszystkim konserwacji i produkcji w warunkach przemysłowych. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/electrical-arc-flash-awareness-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Electrical Arc Flash Awareness (Polish)

Łuk elektryczny może wygenerować temperaturę nawet 19 000 stopni Celsjusza (35 000 stopni Fahrenheita)! Praca w pobliżu paneli i systemów elektrycznych zwiększa ryzyko kontaktu z łukiem elektrycznym. Wymaga więc wyjątkowych środków ostrożności. To szkolenie obejmuje informacje pozwalające chronić się przed tym śmiertelnym zagrożeniem, widocznym i słyszalnym dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Kurs przeznaczony jest dla niewykwalifikowanego personelu pracującego z elektrycznością oraz przełożonych. Ma zastosowanie w wielu różnych branżach, ale dotyczy przede wszystkim konserwacji i produkcji w warunkach przemysłowych.

Learning Objectives

Recognize the significance of the arc flash hazard; Define arc flash; Recall common causes of injury; Identify general precautions and safe work practices, including personal protective equipment (PPE), labels and boundaries

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 14 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.