Electrical Safety and Lockout/Tagout (LOTO) (Czech) Práce s elektřinou může být nebezpečná. Pracovníci provádějící servis nebo údržbu na strojích a na zařízeních mohou při neočekávaném spuštění stroje nebo vybavení nebo při uvolnění elektrické energie uložené v zařízení utrpět úraz. Opomenutí zablokovat strojní vybavení před prací na něm je ve skutečnosti častou příčinou úrazů a úmrtí. Těmto úmrtím a úrazům by bylo možno zabránit zavedením efektivního programu blokování a označování štítky a postupováním podle něj. Toto školení Vám sdělí více o elektrických nebezpečích, o bezpečných praktikách při práci s elektřinou, o programu blokování/označování štítky a o tom, jak Vám může zachránit život. Ideálním studentem tohoto materiálu je každý zaměstnanec, který pracuje na elektrickém strojním vybavení nebo poblíž něj. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/electrical-safety-and-lockout-tagout-loto-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Electrical Safety and Lockout/Tagout (LOTO) (Czech)

Práce s elektřinou může být nebezpečná. Pracovníci provádějící servis nebo údržbu na strojích a na zařízeních mohou při neočekávaném spuštění stroje nebo vybavení nebo při uvolnění elektrické energie uložené v zařízení utrpět úraz. Opomenutí zablokovat strojní vybavení před prací na něm je ve skutečnosti častou příčinou úrazů a úmrtí. Těmto úmrtím a úrazům by bylo možno zabránit zavedením efektivního programu blokování a označování štítky a postupováním podle něj. Toto školení Vám sdělí více o elektrických nebezpečích, o bezpečných praktikách při práci s elektřinou, o programu blokování/označování štítky a o tom, jak Vám může zachránit život. Ideálním studentem tohoto materiálu je každý zaměstnanec, který pracuje na elektrickém strojním vybavení nebo poblíž něj.

Learning Objectives

Describe how electricity works; Define conductors and insulators; Explain how electric shock occurs; Recall safe practices for working with and around electricity; Explain the purpose of lockout/tagout; List different forms of hazardous energy; Identify who should use lockout/tagout and when it should be used; Describe the three elements of an energy control program; Recognize the types of lockout/tagout devices; List the steps for attaching and removing locks and tags; Discuss periodic inspections of lockout/tagout procedures; Understand the training recommendations for lockout/tagout

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 46 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.