Electrical Safety and Lockout/Tagout (LOTO) (Polish) Praca z elektrycznością może być niebezpieczna. Pracownicy korzystający z maszyn czy sprzętu lub dokonujący ich konserwacji mogą doznać obrażeń przez nieoczekiwane uruchomienie maszyn lub sprzętu albo uwolnienie zgromadzonej w nich energii elektrycznej. Niezablokowanie maszyny przed rozpoczęciem pracy to ważna przyczyna obrażeń i śmierci. Tych obrażeń i śmierci można uniknąć poprzez ustanowienie skutecznego systemu blokad/zawieszek (LOTO) i stosowanie się do niego. Niniejsze szkolenie zaznajomi uczestnika z zagrożeniami związanymi z elektrycznością, bezpiecznymi praktykami stosowanymi podczas pracy z elektrycznością oraz systemem blokad/zawieszek (LOTO), który może ocalić życie. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników pracujących na sprzęcie elektrycznym lub w pobliżu niego. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/electrical-safety-and-lockout-tagout-loto-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Electrical Safety and Lockout/Tagout (LOTO) (Polish)

Praca z elektrycznością może być niebezpieczna. Pracownicy korzystający z maszyn czy sprzętu lub dokonujący ich konserwacji mogą doznać obrażeń przez nieoczekiwane uruchomienie maszyn lub sprzętu albo uwolnienie zgromadzonej w nich energii elektrycznej. Niezablokowanie maszyny przed rozpoczęciem pracy to ważna przyczyna obrażeń i śmierci. Tych obrażeń i śmierci można uniknąć poprzez ustanowienie skutecznego systemu blokad/zawieszek (LOTO) i stosowanie się do niego. Niniejsze szkolenie zaznajomi uczestnika z zagrożeniami związanymi z elektrycznością, bezpiecznymi praktykami stosowanymi podczas pracy z elektrycznością oraz systemem blokad/zawieszek (LOTO), który może ocalić życie. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników pracujących na sprzęcie elektrycznym lub w pobliżu niego.

Learning Objectives

Describe how electricity works; Define conductors and insulators; Explain how electric shock occurs; Recall safe practices for working with and around electricity; Explain the purpose of lockout/tagout; List different forms of hazardous energy; Identify who should use lockout/tagout and when it should be used; Describe the three elements of an energy control program; Recognize the types of lockout/tagout devices; List the steps for attaching and removing locks and tags; Discuss periodic inspections of lockout/tagout procedures; Understand the training recommendations for lockout/tagout

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 46 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.