Fire Extinguisher Safety (Polish) Czy wiedziałbyś, jak zareagować, gdyby w Twoim miejscu pracy wybuchł pożar? Czy wiedziałbyś, co robić, gdybyś postanowił podjąć próbę ugaszenia pożaru? Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, dzięki któremu można dowiedzieć się, kiedy próbować gasić pożar, a kiedy uciekać, a także jak wybierać gaśnice i jak z nich korzystać. Świadomość tego, co należy robić, może uratować życie! Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/fire-extinguisher-safety-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Fire Extinguisher Safety (Polish)

Czy wiedziałbyś, jak zareagować, gdyby w Twoim miejscu pracy wybuchł pożar? Czy wiedziałbyś, co robić, gdybyś postanowił podjąć próbę ugaszenia pożaru? Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, dzięki któremu można dowiedzieć się, kiedy próbować gasić pożar, a kiedy uciekać, a także jak wybierać gaśnice i jak z nich korzystać. Świadomość tego, co należy robić, może uratować życie! Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Decide when to fight or flee a fire; Recall the three elements needed to start and sustain a fire; Choose the appropriate fire extinguishers for different types of fires; Recall how to use the PASS method to operate fire extinguishers; Recall general guidelines about how to inspect and maintain fire extinguishers; Identify best practices for hands-on fire extinguisher training

Course Information

$29.95 $27.00

Course Duration: 19 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$27.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.