Fire Prevention (Czech) Popálení představuje strašný způsob smrti i zranění. Nemůžete předpokládat, že se o vaše bezpečí postará pouhá existence protipožárního oddělení. Většině požárů na pracovištích lze bez problémů zabránit. V tomto kurzu zjistíte, jak snížit riziko požáru na svém pracovišti. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/fire-prevention-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Fire Prevention (Czech)

Popálení představuje strašný způsob smrti i zranění. Nemůžete předpokládat, že se o vaše bezpečí postará pouhá existence protipožárního oddělení. Většině požárů na pracovištích lze bez problémů zabránit. V tomto kurzu zjistíte, jak snížit riziko požáru na svém pracovišti. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Know the three elements you need to keep separated to prevent fires; Recognize the leading causes of fires in the workplace; Recall common workplace fire prevention tools and practices; Recall typical procedures for fire drills and evacuations

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 23 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.