Fire Prevention (Polish) Odniesienie obrażeń lub śmierć w wyniku pożaru to przerażająca wizja. Nie można zakładać, że samo istnienie straży pożarnej jest gwarancją bezpieczeństwa. Większości pożarów w miejscu pracy można zapobiec. Uczestnicy tego kursu dowiedzą się, jak zmniejszyć ryzyko pożaru w miejscu pracy. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/fire-prevention-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Fire Prevention (Polish)

Odniesienie obrażeń lub śmierć w wyniku pożaru to przerażająca wizja. Nie można zakładać, że samo istnienie straży pożarnej jest gwarancją bezpieczeństwa. Większości pożarów w miejscu pracy można zapobiec. Uczestnicy tego kursu dowiedzą się, jak zmniejszyć ryzyko pożaru w miejscu pracy. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Know the three elements you need to keep separated to prevent fires; Recognize the leading causes of fires in the workplace; Recall common workplace fire prevention tools and practices; Recall typical procedures for fire drills and evacuations

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 23 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.