Fire Watch (Dutch) Ieder jaar ontstaan er vele werkplaatsbranden ten gevolge van brandgevaarlijke werkzaamheden, waaronder snijden, lassen en andere werkzaamheden waarbij warmte en vonken worden gegenereerd. Brandgevaarlijke werkzaamheden worden meestal uitgevoerd zonder dat er een brandwacht ter plekke aanwezig is. De meeste, zo niet alle incidenten die gerelateerd zijn aan brandgevaarlijke werkzaamheden, zijn volledig te voorkomen. Een brandwacht, indien goed uitgevoerd, is één van de belangrijkste manieren om de veiligheid van werknemers te bewaren gedurende brandgevaarlijke werken en om schade en vernieling aan eigendom te voorkomen. Deze cursus gaat over de rol en verantwoordelijkheden van de brandwacht. Ideale cursisten zijn alle werknemers. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/fire-watch-dutch/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Fire Watch (Dutch)

Ieder jaar ontstaan er vele werkplaatsbranden ten gevolge van brandgevaarlijke werkzaamheden, waaronder snijden, lassen en andere werkzaamheden waarbij warmte en vonken worden gegenereerd. Brandgevaarlijke werkzaamheden worden meestal uitgevoerd zonder dat er een brandwacht ter plekke aanwezig is. De meeste, zo niet alle incidenten die gerelateerd zijn aan brandgevaarlijke werkzaamheden, zijn volledig te voorkomen. Een brandwacht, indien goed uitgevoerd, is één van de belangrijkste manieren om de veiligheid van werknemers te bewaren gedurende brandgevaarlijke werken en om schade en vernieling aan eigendom te voorkomen. Deze cursus gaat over de rol en verantwoordelijkheden van de brandwacht. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Learning Objectives

Understand the hazards presented by hot work; Describe where hot work is – and is not – permitted; Identify the safety precautions needed to prepare an area for hot work; Explain the role and responsibilities of a fire watcher; Recall the responsibilities of other individuals involved in hot work; Know what emergency procedures need to be in place for hot work

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 18 min

Course Language: Dutch

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.