Fire Watch (Polish) Każdego roku w miejscach pracy dochodzi do wielu pożarów w wyniku wykonywania prac stwarzających zagrożenie pożarowe, do których należy cięcie, spawanie i inne operacje prowadzące do powstania wysokiej temperatury i iskier. Prace stwarzające zagrożenie pożarowe są często prowadzone bez zapewnienia odpowiedniego dyżuru przeciwpożarowego. Większości incydentów przy pracach stwarzających zagrożenie pożarowe - o ile nie wszystkim - można zapobiec. Dyżur przeciwpożarowy, o ile jest wykonywany prawidłowo, stanowi jeden z najważniejszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapobiegania szkodom i zniszczeniom podczas prac stwarzających zagrożenie pożarowe. Niniejsze szkolenie dotyczy ról i obowiązków dyżurnego przeciwpożarowego. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/fire-watch-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Fire Watch (Polish)

Każdego roku w miejscach pracy dochodzi do wielu pożarów w wyniku wykonywania prac stwarzających zagrożenie pożarowe, do których należy cięcie, spawanie i inne operacje prowadzące do powstania wysokiej temperatury i iskier. Prace stwarzające zagrożenie pożarowe są często prowadzone bez zapewnienia odpowiedniego dyżuru przeciwpożarowego. Większości incydentów przy pracach stwarzających zagrożenie pożarowe – o ile nie wszystkim – można zapobiec. Dyżur przeciwpożarowy, o ile jest wykonywany prawidłowo, stanowi jeden z najważniejszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapobiegania szkodom i zniszczeniom podczas prac stwarzających zagrożenie pożarowe. Niniejsze szkolenie dotyczy ról i obowiązków dyżurnego przeciwpożarowego. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Understand the hazards presented by hot work; Describe where hot work is – and is not – permitted; Identify the safety precautions needed to prepare an area for hot work; Explain the role and responsibilities of a fire watcher; Recall the responsibilities of other individuals involved in hot work; Know what emergency procedures need to be in place for hot work

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 18 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.