Flammable and Combustible Liquids (Czech) Ropa je zápalná kapalina, kterou prakticky každý používá jako palivo do automobilů. Ovšem zápalné a hořlavé kapaliny jsou nebezpečné. I tak jednoduchá činnost, jako bezprostřední uložení kapaliny do skříně pro skladování hořlavých kapalin, může představovat rozdíl mezi životem a smrtí. Tento kurz se zabývá riziky souvisejícími se zápalnými a hořlavými kapalinami a obecnými bezpečnostními postupy, jako je řádné skladování a používání. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/flammable-and-combustible-liquids-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Flammable and Combustible Liquids (Czech)

Ropa je zápalná kapalina, kterou prakticky každý používá jako palivo do automobilů. Ovšem zápalné a hořlavé kapaliny jsou nebezpečné. I tak jednoduchá činnost, jako bezprostřední uložení kapaliny do skříně pro skladování hořlavých kapalin, může představovat rozdíl mezi životem a smrtí. Tento kurz se zabývá riziky souvisejícími se zápalnými a hořlavými kapalinami a obecnými bezpečnostními postupy, jako je řádné skladování a používání. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Define the properties of flammable and combustible liquids; Explain the risks associated with flammable and combustible liquids; Select correct general safety procedures for working around flammable and combustible liquids; Identify proper storage methods for flammable and combustible liquids; Recognize violations of flammable and combustible liquid safety principles and procedures

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 22 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.