Giving and Receiving Feedback (Polish) Nikt nie lubi słyszeć, że robi coś źle. Istnieją jednak sposoby zarówno przekazywania, jak i przyjmowania informacji zwrotnej, dzięki którym takie rozmowy są produktywne, a nie emocjonalne. Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie i poznania najlepszych praktyk w skutecznym przekazywaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/giving-and-receiving-feedback-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Giving and Receiving Feedback (Polish)

Nikt nie lubi słyszeć, że robi coś źle. Istnieją jednak sposoby zarówno przekazywania, jak i przyjmowania informacji zwrotnej, dzięki którym takie rozmowy są produktywne, a nie emocjonalne. Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie i poznania najlepszych praktyk w skutecznym przekazywaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa.

Learning Objectives

Recognize unproductive ways to react to feedback; Recall how to give and receive feedback in a positive, productive way; Recognize the characteristics of effective feedback;

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 17 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.