Hand and Power Tool Safety (Czech) Většina z nás používá nástroje v práci každý den. Uvědomujete si ale, jak mohou být tyto nástroje nebezpečné, pokud s nimi nebudete manipulovat správně? Toto školení se zaměřuje na důležitost bezpečné manipulace s ručními a elektrickými nástroji, rizika, které mohou vést ke zranění nebo smrti a preventivní opatření nutná k bezpečné práci s nástroji. Mezi ideální studenty patří kdokoli, kdo pracuje s nářadím. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hand-and-power-tool-safety-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hand and Power Tool Safety (Czech)

Většina z nás používá nástroje v práci každý den. Uvědomujete si ale, jak mohou být tyto nástroje nebezpečné, pokud s nimi nebudete manipulovat správně? Toto školení se zaměřuje na důležitost bezpečné manipulace s ručními a elektrickými nástroji, rizika, které mohou vést ke zranění nebo smrti a preventivní opatření nutná k bezpečné práci s nástroji. Mezi ideální studenty patří kdokoli, kdo pracuje s nářadím.

Learning Objectives

Recall the kinds of injuries associated with hand and power tools; Identify the hazards associated with hand and power tools; Describe general precautions to take when using hand and power tools; Describe specific precautions to take with various categories of hand and power tools;

Course Information

$29.95 $27.00

Course Duration: 28 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$27.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.