Hand and Power Tool Safety (Polish) Większość z nas korzysta z narzędzi w codziennej pracy. Czy jednak mamy świadomość, jak mogą być one niebezpieczne, jeżeli nie używa się ich prawidłowo? To szkolenie koncentruje się na znaczeniu bezpieczeństwa pracy z narzędziami ręcznymi i zasilanymi, na zagrożeniach, które mogą prowadzić do urazów i śmierci, oraz na środkach ostrożności koniecznych do bezpiecznej pracy z tymi narzędziami. Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących z narzędziami. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hand-and-power-tool-safety-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hand and Power Tool Safety (Polish)

Większość z nas korzysta z narzędzi w codziennej pracy. Czy jednak mamy świadomość, jak mogą być one niebezpieczne, jeżeli nie używa się ich prawidłowo? To szkolenie koncentruje się na znaczeniu bezpieczeństwa pracy z narzędziami ręcznymi i zasilanymi, na zagrożeniach, które mogą prowadzić do urazów i śmierci, oraz na środkach ostrożności koniecznych do bezpiecznej pracy z tymi narzędziami. Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących z narzędziami.

Learning Objectives

Recall the kinds of injuries associated with hand and power tools; Identify the hazards associated with hand and power tools; Describe general precautions to take when using hand and power tools; Describe specific precautions to take with various categories of hand and power tools;

Course Information

$29.95 $27.00

Course Duration: 28 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$27.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.