Hand, Wrist and Finger Safety (Polish) Oddawanie się swoim pasjom. Przeglądanie wiadomości w telefonie. Szykowanie się przed wyjściem do pracy. Ręce są nam potrzebne zawsze i wszędzie. W czasie pracy nasze ręce są narażone na szereg niebezpieczeństw. Na szczęście wielu urazów rąk i nadgarstków można uniknąć. W czasie tego szkolenia przedstawione zostaną potencjalne zagrożenia dla rąk, nadgarstków i palców, a także sposoby ich unikania. Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hand-wrist-and-finger-safety-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hand, Wrist and Finger Safety (Polish)

Oddawanie się swoim pasjom. Przeglądanie wiadomości w telefonie. Szykowanie się przed wyjściem do pracy. Ręce są nam potrzebne zawsze i wszędzie. W czasie pracy nasze ręce są narażone na szereg niebezpieczeństw. Na szczęście wielu urazów rąk i nadgarstków można uniknąć. W czasie tego szkolenia przedstawione zostaną potencjalne zagrożenia dla rąk, nadgarstków i palców, a także sposoby ich unikania. Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Wskazać na przykładzie swojego miejsca pracy sytuacje, w których występuje potencjalne ryzyko urazu dłoni, nadgarstków oraz palców; Wyjaśnić, w jaki sposób określone rodzaje ruchów mogą zaburzać ergonomię; Dopasować właściwe środki ochrony indywidualnej dłoni, nadgarstków i palców

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 22 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.