Hazardous Chemical Information (Polish) Każdego dnia pracownicy są narażeni na kontakt z niebezpiecznymi produktami chemicznymi, co stanowi poważny problem zarówno dla nich, jak i dla pracodawców. W trakcie szkolenia z zakresu identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń pracownikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do rozpoznawania i unikania niebezpiecznych chemikaliów. Uczestnicy kursu poznają Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) i treść programu informowania o niebezpiecznych substancjach chemicznych oraz dowiedzą się, jak korzystać z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) i odczytywać oznakowanie chemikaliów, by przygotować się na zagrożenia lub odpowiednio na nie reagować. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy mogą być narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hazardous-chemical-information-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hazardous Chemical Information (Polish)

Każdego dnia pracownicy są narażeni na kontakt z niebezpiecznymi produktami chemicznymi, co stanowi poważny problem zarówno dla nich, jak i dla pracodawców. W trakcie szkolenia z zakresu identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń pracownikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do rozpoznawania i unikania niebezpiecznych chemikaliów. Uczestnicy kursu poznają Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) i treść programu informowania o niebezpiecznych substancjach chemicznych oraz dowiedzą się, jak korzystać z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) i odczytywać oznakowanie chemikaliów, by przygotować się na zagrożenia lub odpowiednio na nie reagować. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy mogą być narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Learning Objectives

State the purpose of a Hazardous Chemical Information Program; Recognize who is covered by the hazardous chemical information program; State the four basic parts of the hazardous chemical information program; State the purpose of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS); Explain how the hazardous chemical information program aligns with the GHS; Identify physical and health hazards of chemicals; List what items should be included in a hazardous chemical inventory; Recognize what should be included in the written hazardous chemical information program; Recognize the information contained in a Safety Data Sheet (SDS) and how it is used and maintained in the workplace; Identify where and how hazard warning labels must be used; List the elements of the Hazardous chemical information Standard training program

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 28 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.