Hearing Conservation (Polish) Czy wiedziałeś, że większości przypadków utraty słuchu w wyniku nadmiernego hałasu można całkowicie zapobiec? W czasie tego kursu dowiesz się, jakie zagrożenia dla słuchu występują w twoim miejscu pracy i co należy zrobić, żeby ochronić swój słuch. Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób, które obsługują głośne narzędzia lub maszyny albo pracują w głośnym otoczeniu. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hearing-conservation-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hearing Conservation (Polish)

Czy wiedziałeś, że większości przypadków utraty słuchu w wyniku nadmiernego hałasu można całkowicie zapobiec? W czasie tego kursu dowiesz się, jakie zagrożenia dla słuchu występują w twoim miejscu pracy i co należy zrobić, żeby ochronić swój słuch. Szkolenie to jest skierowane do wszystkich osób, które obsługują głośne narzędzia lub maszyny albo pracują w głośnym otoczeniu.

Learning Objectives

Recognize the effects of noise on hearing; Recall five components of a hearing conservation program; Compare the advantages and disadvantages of various types of hearing protection; Know how to use and care for hearing protection

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 25 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.