Heat Stress (Polish) Łatwo zapomnieć, jakim zagrożeniem dla ludzkiego ciała może być wysoka temperatura. To nie tylko oparzenia słoneczne i odwodnienie, ale też udar cieplny, a nawet śmierć. Jeśli pracujemy na świeżym powietrzu w gorące dni albo w odlewni, kopalni, piekarni lub innym miejscu, w którym panuje wysoka temperatura i znaczna wilgotność, kluczem do sukcesu jest znajomość zagrożeń związanych z pracą w wysokiej temperaturze i korzyści płynących ze stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych i właściwych zasad pracy. W czasie tego szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę. Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich pracowników, w tym kierowników i przełożonych. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/heat-stress-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Heat Stress (Polish)

Łatwo zapomnieć, jakim zagrożeniem dla ludzkiego ciała może być wysoka temperatura. To nie tylko oparzenia słoneczne i odwodnienie, ale też udar cieplny, a nawet śmierć. Jeśli pracujemy na świeżym powietrzu w gorące dni albo w odlewni, kopalni, piekarni lub innym miejscu, w którym panuje wysoka temperatura i znaczna wilgotność, kluczem do sukcesu jest znajomość zagrożeń związanych z pracą w wysokiej temperaturze i korzyści płynących ze stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych i właściwych zasad pracy. W czasie tego szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę. Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich pracowników, w tym kierowników i przełożonych.

Learning Objectives

Describe how the body handles heat; State the most common safety problems associated with heat; List the symptoms of the common health problems associated with exposure to heat and how to treat them; Give examples of ways to reduce the likelihood of heat stress; Discuss special considerations to keep in mind when working in hot environments; Describe the benefits and basic elements of a written heat illness program;

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 33 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.