Hot Work (Czech) Mnoho ničivých požárů je způsobeno prací při vysokých teplotách, řezáním, svářením či jinou prací vytvářející teplo a jiskry. Pokud je tento druh práce vykonáván správně a řídíte se doporučeními pro práci při vysokých teplotách, zajistíte bezpečnost vaši i vašich kolegů. Tento kurz se zabývá riziky, bezpečnostními opatřeními, zodpovědnostmi a krizovými postupy, které se s touto nebezpečnou prací pojí. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hot-work-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hot Work (Czech)

Mnoho ničivých požárů je způsobeno prací při vysokých teplotách, řezáním, svářením či jinou prací vytvářející teplo a jiskry. Pokud je tento druh práce vykonáván správně a řídíte se doporučeními pro práci při vysokých teplotách, zajistíte bezpečnost vaši i vašich kolegů. Tento kurz se zabývá riziky, bezpečnostními opatřeními, zodpovědnostmi a krizovými postupy, které se s touto nebezpečnou prací pojí. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Determine where hot work is – and is not – allowed; Identify the hazards and safety precautions associated with performing hot work; Separate the responsibilities of individuals involved in hot work; Recall how a hot work permit is used; Know what emergency procedures should be in place for hot work.

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 29 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.