Hot Work (Polish) Przyczyną wielu groźnych pożarów są prace stwarzające zagrożenie pożarowe, czyli cięcie, spawanie i inne czynności powodujące powstawanie dużej ilości ciepła i iskier. Stosowanie się do różnych zaleceń dotyczących prac stwarzających zagrożenie pożarowe może pomóc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa sobie i innym pracownikom. W tym kursie omówiono zagrożenia, środki ostrożności, obowiązki i procedury awaryjne związane z tą niebezpieczną pracą. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/hot-work-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Hot Work (Polish)

Przyczyną wielu groźnych pożarów są prace stwarzające zagrożenie pożarowe, czyli cięcie, spawanie i inne czynności powodujące powstawanie dużej ilości ciepła i iskier. Stosowanie się do różnych zaleceń dotyczących prac stwarzających zagrożenie pożarowe może pomóc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa sobie i innym pracownikom. W tym kursie omówiono zagrożenia, środki ostrożności, obowiązki i procedury awaryjne związane z tą niebezpieczną pracą. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Learning Objectives

Determine where hot work is – and is not – allowed; Identify the hazards and safety precautions associated with performing hot work; Separate the responsibilities of individuals involved in hot work; Recall how a hot work permit is used; Know what emergency procedures should be in place for hot work.

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 29 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.