Incident Investigation (Polish) Stara maksyma mówi, że niepoczytalność polega na powtarzaniu w kółko tych samych czynności i oczekiwaniu, że za każdym rezultaty będą inne. Można odnieść to do kwestii bezpieczeństwa i do firm, które niezmiennie robią to samo i jednocześnie oczekują, że mimo tego ich obiekty staną się bezpieczniejszymi miejscami pracy. Najistotniejsze jest przecież to, że trzeba przyjrzeć się temu, co robimy, i zastanowić się, w jaki sposób wprowadzić usprawnienia. Temu właśnie służą dochodzenia w sprawie incydentów i analiza przyczynowa! W tym kursie wyjaśniono, w jaki sposób zmienić incydenty dotyczące bezpieczeństwa w możliwości ciągłego doskonalenia. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak zbierać informacje, odkrywać pierwotne przyczyny i podejmować działania naprawcze. Docelowa grupa uczestników: Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników przemysłowych i budowlanych, w tym dla kadry kierowniczej. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/incident-investigation-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Incident Investigation (Polish)

Stara maksyma mówi, że niepoczytalność polega na powtarzaniu w kółko tych samych czynności i oczekiwaniu, że za każdym rezultaty będą inne. Można odnieść to do kwestii bezpieczeństwa i do firm, które niezmiennie robią to samo i jednocześnie oczekują, że mimo tego ich obiekty staną się bezpieczniejszymi miejscami pracy. Najistotniejsze jest przecież to, że trzeba przyjrzeć się temu, co robimy, i zastanowić się, w jaki sposób wprowadzić usprawnienia. Temu właśnie służą dochodzenia w sprawie incydentów i analiza przyczynowa! W tym kursie wyjaśniono, w jaki sposób zmienić incydenty dotyczące bezpieczeństwa w możliwości ciągłego doskonalenia. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak zbierać informacje, odkrywać pierwotne przyczyny i podejmować działania naprawcze. Docelowa grupa uczestników: Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników przemysłowych i budowlanych, w tym dla kadry kierowniczej.

Learning Objectives

Know why incident investigation and causal analysis are important; Define concepts and terms associated with incident investigation; Identify why incident investigation matters, when it occurs and who is involved; Know how to apply best practices for gathering information when an incident occurs; Keep asking “why” to perform causal analysis; Recall what to do once investigations are complete

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 26 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.