Industrial Ergonomics (Polish) Praca w środowisku przemysłowym może wiązać się ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Urazom mięśniowo-szkieletowym można zapobiec, jeżeli zadbamy o właściwą ergonomię środowiska pracy, będziemy przestrzegać określonych zasad i będziemy świadomi zagrożeń. W czasie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze zagrożenia i metody zapobiegania urazom układu mięśniowo-szkieletowego. Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników zakładów przemysłowych. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/industrial-ergonomics-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Industrial Ergonomics (Polish)

Praca w środowisku przemysłowym może wiązać się ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Urazom mięśniowo-szkieletowym można zapobiec, jeżeli zadbamy o właściwą ergonomię środowiska pracy, będziemy przestrzegać określonych zasad i będziemy świadomi zagrożeń. W czasie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze zagrożenia i metody zapobiegania urazom układu mięśniowo-szkieletowego. Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników zakładów przemysłowych.

Learning Objectives

Identify the signs and symptoms of musculoskeletal disorders; Recognize workplace risk factors for musculoskeletal disorders; Identify general methods for controlling these risk factors

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 30 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.