Injury and Illness Prevention Program (IIPP) (Czech) Mnoho zaměstnavatelů nabízí za účelem ochrany zaměstnanců před zdravotními a bezpečnostními riziky práce programy prevence zranění a onemocnění (IIPP nebo I2P2). V tomto školení si popíšeme součásti programu prevence zranění a onemocnění, aby zaměstnanci věděli, kam se obracet s dotazy, obavami a nápady ohledně otázek bezpečnosti a zdraví. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/injury-and-illness-prevention-program-iipp-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Injury and Illness Prevention Program (IIPP) (Czech)

Mnoho zaměstnavatelů nabízí za účelem ochrany zaměstnanců před zdravotními a bezpečnostními riziky práce programy prevence zranění a onemocnění (IIPP nebo I2P2). V tomto školení si popíšeme součásti programu prevence zranění a onemocnění, aby zaměstnanci věděli, kam se obracet s dotazy, obavami a nápady ohledně otázek bezpečnosti a zdraví. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Describe common Injury and Illness Prevention Program requirements; List the elements typically included in Injury and Illness Prevention Programs; Specify employee, supervisor and employer IIPP responsibilities

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 20 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.