Inspections and Observations (Czech) Kdybyste byli v práci svědky nebezpečné situace, věděli byste, jak se zachovat? Kdybyste prováděli bezpečnostní kontrolu, věděli byste, jak čas kontrole věnovaný maximálně využít? V tomto kurzu se seznámíte s tím, jak lze kontroly a pozorování využít k propagaci bezpečnosti na pracovišti. V ideálním případě školení absolvují manažeři, vedoucí pracovníci a členové výboru pro bezpečnost. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/inspections-and-observations-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Inspections and Observations (Czech)

Kdybyste byli v práci svědky nebezpečné situace, věděli byste, jak se zachovat? Kdybyste prováděli bezpečnostní kontrolu, věděli byste, jak čas kontrole věnovaný maximálně využít? V tomto kurzu se seznámíte s tím, jak lze kontroly a pozorování využít k propagaci bezpečnosti na pracovišti. V ideálním případě školení absolvují manažeři, vedoucí pracovníci a členové výboru pro bezpečnost.

Learning Objectives

Know why inspections and observations are important; Anticipate and react to negative perceptions about inspections and observations; Identify ways to prepare for inspections and observations; Recall and use best practices for inspections and observations; Know what to do after an inspection and observation;

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 30 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.