Integrated Systems – Achieving Organizational Excellence (Czech) Jak lze za účelem dosažení bezpečnosti na pracovišti integrovat dodržování předpisů, řízení rizik, vedení lidí a kulturní systémy? Účastí na tomto kurzu zjistíte jak a jaké výhody z toho plynou! Vhodné pro manažery, vedoucí pracovníky, členy bezpečnostního výboru. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/integrated-systems-achieving-organizational-excellence-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Integrated Systems – Achieving Organizational Excellence (Czech)

Jak lze za účelem dosažení bezpečnosti na pracovišti integrovat dodržování předpisů, řízení rizik, vedení lidí a kulturní systémy? Účastí na tomto kurzu zjistíte jak a jaké výhody z toho plynou! Vhodné pro manažery, vedoucí pracovníky, členy bezpečnostního výboru.

Learning Objectives

Identifikovat součásti integrovaného systému; Identifikovat osvědčené organizační metody podporující integrované systémy; Rozpoznat výhody integrovaných systémů; Identifikovat způsoby, jak integrované systémy realizovat či posílit

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 17 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.