Integrated Systems – Achieving Organizational Excellence (Polish) Jak zintegrować systemy zgodności z przepisami, zarządzania ryzykiem, przywództwa i kultury na rzecz bezpieczeństwa miejsca pracy? Ukończ ten kurs, aby dowiedzieć się, jak tego dokonać i jakie korzyści możesz osiągnąć! Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych pracowników oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/integrated-systems-achieving-organizational-excellence-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Integrated Systems – Achieving Organizational Excellence (Polish)

Jak zintegrować systemy zgodności z przepisami, zarządzania ryzykiem, przywództwa i kultury na rzecz bezpieczeństwa miejsca pracy? Ukończ ten kurs, aby dowiedzieć się, jak tego dokonać i jakie korzyści możesz osiągnąć! Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników, bezpośrednich przełożonych pracowników oraz członków komitetów ds. bezpieczeństwa.

Learning Objectives

Określić składniki systemu zintegrowanego; Określić najlepsze metody działania wspierające systemy zintegrowane; Wskazać korzyści płynące ze stosowania systemów zintegrowanych oraz; Określić sposoby wdrożenia lub wzmocnienia systemów zintegrowanych

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 18 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.