Job Hazard Analysis (JHA) (Czech) Představte si, že byste mohli odstranit či omezit rizika ještě předtím, než dojde k nehodě. Ano, to skutečně můžete. Analýza rizik pracovního úkolu vlastně umožňuje systematicky identifikovat potenciální rizika určitého pracovního úkolu, abyste mohli uplatnit taková opatření, kterými lze zjištěná rizika odstranit či řídit. Provádění analýzy rizik pracovního úkolu má ještě další výhody, se kterými se během tohoto kurzu seznámíte. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/job-hazard-analysis-jha-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Job Hazard Analysis (JHA) (Czech)

Představte si, že byste mohli odstranit či omezit rizika ještě předtím, než dojde k nehodě. Ano, to skutečně můžete. Analýza rizik pracovního úkolu vlastně umožňuje systematicky identifikovat potenciální rizika určitého pracovního úkolu, abyste mohli uplatnit taková opatření, kterými lze zjištěná rizika odstranit či řídit. Provádění analýzy rizik pracovního úkolu má ještě další výhody, se kterými se během tohoto kurzu seznámíte.

Learning Objectives

What is a job hazard analysis (JHA)?; JHA benefits; Approaches to conducting a JHA; JHA process; JHA follow-up

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 25 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.