Ladder Safety (Czech) Nelze pochybovat o tom, že při pádu z žebříku může dojít k úrazu. Věděli jste ovšem, že i pád z výšky 1 metru (40 palců) vám může přivodit smrt? Budete-li někdy při práci používat žebřík, je nutné jej používat bezpečným způsobem. Tento kurz se zabývá důsledky nebezpečného používání žebříku, druhy žebříků a jak jednotlivé druhy používat, bezpečností používání žebříků, jejich kontrolou a skladováním. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci, kteří žebříky používají. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/ladder-safety-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Ladder Safety (Czech)

Nelze pochybovat o tom, že při pádu z žebříku může dojít k úrazu. Věděli jste ovšem, že i pád z výšky 1 metru (40 palců) vám může přivodit smrt? Budete-li někdy při práci používat žebřík, je nutné jej používat bezpečným způsobem. Tento kurz se zabývá důsledky nebezpečného používání žebříku, druhy žebříků a jak jednotlivé druhy používat, bezpečností používání žebříků, jejich kontrolou a skladováním. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci, kteří žebříky používají.

Learning Objectives

Identify consequences of unsafe ladder use; Recognize types of ladders; Explain when and how to use each type of ladder; Recall guidelines for ladder safety, inspection and storage

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 24 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.