Ladder Safety (Polish) Oczywiste jest, że konsekwencją upadku z drabiny może być uraz. Czy wiedziałeś jednak, że upadek z wysokości zaledwie 1 metra (4 stóp) może być śmiertelny? Jeżeli możliwe jest, że będziesz korzystać z drabiny w pracy, trzeba wiedzieć, jak robić to w sposób bezpieczny. W tym szkoleniu omówiono konsekwencje korzystania z drabiny w sposób niebezpieczny, typy drabin oraz sposób korzystania z nich, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy z drabiną, sposobu jej kontroli i przechowywania. Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników korzystających z drabin. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/ladder-safety-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Ladder Safety (Polish)

Oczywiste jest, że konsekwencją upadku z drabiny może być uraz. Czy wiedziałeś jednak, że upadek z wysokości zaledwie 1 metra (4 stóp) może być śmiertelny? Jeżeli możliwe jest, że będziesz korzystać z drabiny w pracy, trzeba wiedzieć, jak robić to w sposób bezpieczny. W tym szkoleniu omówiono konsekwencje korzystania z drabiny w sposób niebezpieczny, typy drabin oraz sposób korzystania z nich, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy z drabiną, sposobu jej kontroli i przechowywania. Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników korzystających z drabin.

Learning Objectives

Identify consequences of unsafe ladder use; Recognize types of ladders; Explain when and how to use each type of ladder; Recall guidelines for ladder safety, inspection and storage

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 24 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.