Lockout/Tagout (Czech) Strčili byste ruku do stroje s nadějí, že stroj snad nikdo nezapne? To, že stroj zůstane vypnutý, můžete zajistit zablokováním stroje a jeho označením štítkem. Opomenutí zablokovat strojní vybavení před provedením servisu na něm je častou příčinou úrazů a úmrtí. Těmto úmrtím a úrazům by bylo možno zabránit zavedením efektivního programu blokování a označování štítky a postupováním podle něj. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/lockout-tagout-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Lockout/Tagout (Czech)

Strčili byste ruku do stroje s nadějí, že stroj snad nikdo nezapne? To, že stroj zůstane vypnutý, můžete zajistit zablokováním stroje a jeho označením štítkem. Opomenutí zablokovat strojní vybavení před provedením servisu na něm je častou příčinou úrazů a úmrtí. Těmto úmrtím a úrazům by bylo možno zabránit zavedením efektivního programu blokování a označování štítky a postupováním podle něj. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Learning Objectives

Vysvětlit účel blokování a označení štítky; Uvést různé druhy nebezpečné energie, jíž můžete být vystaveni; Iidentifikovat, kterých aktivit se týká blokování a označení štítky; Popsat tři prvky programu omezování energií; Rozpoznat typy zařízení na zablokování nebo označení štítky; Vysvětlit, kdo musí provést zablokování a označení štítky; Vyjmenovat kroky pro připojování a odstraňování blokací a štítků; Diskutovat o pravidelných postupech blokování a označování štítky a; Chápat požadavky pro blokování a označování štítky

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 40 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.