Lockout/Tagout (Dutch) Zou jij je hand in een machine steken in de hoop dat niemand hem inschakelt? Je kunt garanderen dat de machine uitgeschakeld blijft door hem te vergrendelen en te markeren. Het niet vergrendelen van machines voordat er werkzaamheden aan worden uitgevoerd, is een belangrijke oorzaak van letsel en de dood. Deze sterfgevallen en verwondingen kunnen worden voorkomen door een effectief programma voor vergrendeling/afsluiting op te stellen en te volgen. Ideale cursisten zijn alle werknemers. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/lockout-tagout-dutch/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Lockout/Tagout (Dutch)

Zou jij je hand in een machine steken in de hoop dat niemand hem inschakelt? Je kunt garanderen dat de machine uitgeschakeld blijft door hem te vergrendelen en te markeren. Het niet vergrendelen van machines voordat er werkzaamheden aan worden uitgevoerd, is een belangrijke oorzaak van letsel en de dood. Deze sterfgevallen en verwondingen kunnen worden voorkomen door een effectief programma voor vergrendeling/afsluiting op te stellen en te volgen. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Learning Objectives

Het doel van vergrendeling/markering uitleggen; De verschillende vormen van gevaarlijke energie waaraan je mogelijk kunt worden blootgesteld benoemen; Herkennen welke activiteiten onder vergrendelen/markeren vallen; De drie elementen van een programma voor energieregeling beschrijven; De soorten vergrendelings-/markeringssystemen herkennen; Uitleggen wie apparaten moet vergrendelen of markeren; De stappen benoemen voor het bevestigen en verwijderen van sloten en labels; Periodieke inspecties van vergrendeling/markering bespreken; De trainingseisen voor vergrendeling/markering uitleggen

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 35 min

Course Language: Dutch

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.