Machine Guarding (Polish) Cięcie. Ścinanie. Ruch obrotowy. Miejsca, gdzie występuje ryzyko zmiażdżenia. Wszystkie te czynniki zagrażają palcom i rękom. Osłony maszyn mają na celu chronić przed zagrożeniami powodowanymi przez ruchome części maszyn. Niniejsze szkolenie dotyczy najczęstszych zagrożeń związanych z ruchomymi częściami maszyn oraz wymogów i zabezpieczeń, które powinno się stosować, by zminimalizować ryzyko urazu. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących z maszynami. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/machine-guarding-polish/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Machine Guarding (Polish)

Cięcie. Ścinanie. Ruch obrotowy. Miejsca, gdzie występuje ryzyko zmiażdżenia. Wszystkie te czynniki zagrażają palcom i rękom. Osłony maszyn mają na celu chronić przed zagrożeniami powodowanymi przez ruchome części maszyn. Niniejsze szkolenie dotyczy najczęstszych zagrożeń związanych z ruchomymi częściami maszyn oraz wymogów i zabezpieczeń, które powinno się stosować, by zminimalizować ryzyko urazu. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących z maszynami.

Learning Objectives

Identify the mechanical hazards common to all machines; Recognize the types of guards used to control machine hazards; Recognize different types of safety devices used to control machine hazards; Describe other safeguards that may be used to minimize your risk of machine-related injury; Identify types of personal protective equipment that you may use while operating industrial machinery

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 27 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.