Performing Safety Inspections (Czech) Provádění bezpečnostních kontrol má mnoho stránek. Na jedné straně byste měli být schopni identifikovat rizika a nebezpečí, na druhé straně byste měli být schopni efektivní komunikace a zaznamenání zjištěných faktů jasným a výstižným způsobem. Tento kurz se zaměřuje na všeobecné metody a přístupy, které je možné použít, abyste se stali efektivním inspektorem bezpečnosti. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky provádějící bezpečnostní kontroly. https://www.oshapractice.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/performing-safety-inspections-czech/ 2019-02-09 640 400 oshapractice.com

Performing Safety Inspections (Czech)

Provádění bezpečnostních kontrol má mnoho stránek. Na jedné straně byste měli být schopni identifikovat rizika a nebezpečí, na druhé straně byste měli být schopni efektivní komunikace a zaznamenání zjištěných faktů jasným a výstižným způsobem. Tento kurz se zaměřuje na všeobecné metody a přístupy, které je možné použít, abyste se stali efektivním inspektorem bezpečnosti. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky provádějící bezpečnostní kontroly.

Learning Objectives

Planning for the inspection; Conducting the inspection; Following up to make sure corrective actions are taken

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 31 min

Course Language: Czech

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Add to Cart
© oshapractice.com is a registered trademark of REX Training.